IDIOMA

Slider Coaching Empreses
Slider Coaching Empreses
Slider Coaching Empreses

EXECUTIVE COACHING

formacio-coaching

Realització de plans formatius bonificats a mida i de llarga durada en Coaching Executiu tenint present les necessitats del client i sota les indicacions dels responsables de RR.HH i Gerencia.

També realitzo sessions “one to one” amb el directiu.

En les meves formacions provoco:

• No saturar-se per manca de recursos.
• Potenciació de la visió i pensament estratègic
• No viure en la zona de confort.
• Saber ser diferent per poder fer aconseguir resultats extraodinaris
• Orientació al futur.
• Augmentar la responsabilitat del seu equip
• Eliminació del “esqueisme”
• Crear una xarxa de conversacions per generar noves possibilitats.
• Utilització de les seves limitacions com a fortaleses.
• Creació d’un sistema de converses per “empoderar” al seu equip.
• Generar confiança.
• Trencament de limitacions professionals.
Només allò que és conscient és successible d’evolucionar. D’aquesta forma el client observa el altres realitats i li permet interactuar i buscar recursos a on abans veia barreres.
També es provoca la Identificació del “gap” entre el que es diu i el que es fa evitant doncs malentesos i trencament de la confiança del equip.
C) Integració de tot l’equip en la missió, valors i objectius de l’empresa
D) La excel·lència professional de tot l’equip
• Utilització del Feedback 360
• Utilització de Metode Merlin.
• Utilització del feedforwardback
• Utilització Mètode SMART
• Utilització FIRO-B.
• Utlització MBTI
• Eina “Cero parásitos”.
• Escolta empàtica.
• La corda elàstica
• La finestra de Johari
• Dafo
E) Sessions de treball “Outdoor” realitzades en un entorn privelegiat del Pirineu Lleidatà
Tota nova habilitat, valor intangible, te la seva derivada a nivell econòmic. Amb el càlcul del R.O.I en formació es te una aproximació econòmica i quantificable i mesurable.

OPTIMITZACIÓ INDUSTRIAL

Contemporary business

• Optimització de processos industrials i procediments.
• Mètode i Temps per l’optimització de processos amb intensiva mà d’obra.
• Millores en la gestió de stocks
• TPM Total Productive Maintenance
• Aplicació del 5S.
• Identificació de mermes.
• Mètodes quantitatius per a la producció.
• Teoria de jocs i de decisió aplicada al món dels negocis.
• Identificació d’intangibles com a valor afegit.
• Diagrama de Ishikawa
• Analisi AMFE